.frl domeinnaam registreren


Vanaf 2 februari 2015 krijg je de kans om je eigen Friese plekje op internet te bemachtigen. Tijdens de introductieperiode voor het brede publiek hebben Friese bedrijven, organisaties en Friese inwoners een streepje voor, dus laat die kans niet schieten. Vanaf 2 april worden de domeinen toegekend en kun je live met je nieuwe .frl domein.

De introductie van .frl vindt gefaseerd plaats. Op deze manier zorgen we er voor dat (Friese) merken, overheden, bedrijven en inwoners met voorrang hun domein kunnen bemachtigen.

De toekenning van domeinen vindt tijdens de introductieperiode plaats via een vooraf bepaalde hiërarchie. Deze ziet er als volgt uit: merken gaan voor overheden, overheden gaan voor bedrijven en bedrijven gaan voor particulieren. Hierbij geldt altijd als hoofdregel dat Friese aanvragers voorrang hebben op niet-Friese aanvragers.

Indien er meer dan één persoon of organisatie met dezelfde status interesse heeft in dezelfde domeinnaam, vindt er een veiling plaats.

Daarnaast zijn er premium domeinen. Dit zijn domeinen met een speciale waarde voor Friesland, in culturele of commerciële zin.

Premiums zijn domeinen met een speciale waarde voor Friesland. Deze speciale waarde zit in het cultureel of commercieel belang hiervan. Je kunt aanspraak doen op een premium als je een uniek idee of concept hebt om dit belang te behartigen.

Een premium wordt toegekend door Stichting puntFRL (beheer culturele domeinen) en het FRLfonds (beheer commerciële domeinen) op basis van de waarde van jouw doelen en ideeën. Dus ben jij een ondernemende Fries en wil jij iets betekenen voor Friesland? Ben jij in staat om krachten te bundelen op één van de premium commerciële of culturele domeinnamen? Pak dan nu je kans!

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Anton van Wijk

.frl domein registreren

Quick links

Hosting aanvragen

Domeinregistratie

NetBiz Nieuwsbrief